Trasa pro výzvu

Na výběr máte ze dvou distancí a to je trasa LONG v délce 77 km a druhá trasa HALF v délce do 30 km. Na výběr mají jak zkušení závodníci, tak i trailoví specialisté, a dále i hobby závodníci, kteří chtějí posunout své možnosti do nového cíle. Jedná se o individuální výzvu kterou je možno plnit 365 dní v roce i opakovaně, a to vždy po přihlášení. Uvedení do seznamu výsledků, odeslání medaile a osvědčení o splnění výzvy je kontrolováno vždy po zaslání odkazu vaší trasy z aplikace do našeho e-mailu. (za předpokladu že je řádně uhrazeno startovné) Obě trasy mají pro splnění odlišný časový limit, ve kterém je nutno výzvu splnit.

Čas se počítá od startu do cíle (na zastávkách tedy čas nevypínáme).Hrajeme na základě FAIR PLAY a tak dodržujeme pravidla sami pro sebe. Postupujeme po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené trasy. K navigaci můžete použít jakoukoliv mapu, kompas nebo GPS navigaci, GPX mapu. Účastník je povinen poskytnout první pomoc jinému zraněnému závodníkovi.

Účastník musí dodržovat standardní pravidla fair play. V případě problému s aplikací během závodu vždy trasu dokonči v čase.  Následně zkonzultujeme individuální požadavky a najdeme řešení.